فرصت های شغلی همسو

عکاس و تدوینگر

* کارشناس / کارشناس ارشد تدوین
* حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط در حوزه تبلیغات

مدیر هنری

* کارشناس / کارشناس ارشد ارتباط تصویری
* حداقل 7 سال سابقه کاری در حوزه‌ی تبلیغات
* آشنایی با کلیه نرم‌افزارهای گرافیکی
*  توانایی تبدیل ایده‌های نوشتاری به طرح‌های بصری

مدیر پروژه دیجیتال

* کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی صنایع و سایر رشته های مدیریتی
* حداقل ۴ سال سابقه کاری در حوزه‌ی دیجیتال
* مسلط به Office & MS project
* مسلط به زبان انگلیسی
* توانمندی در سازماندهی، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

گرافیست

* کارشناس / کارشناس ارشد ارتباط تصویری
* حداقل 5 سال سابقه کاری در حوزه‌ی تبلیغات
* مسلط به نرم‌افزارهای گرافیکی
* توانایی تبدیل ایده‌های نوشتاری به طرح‌های بصری

مدیر فروش و بازاریابی

* دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های MBA و مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی و …
* حداقل 6 سال سابقه کار در دنیای تبلیغات
* مسلط به زبان انگلیسی

کارشناس رسانه‌های دیجیتال

* کارشناس / کارشناس ارشد مدیریت رسانه
* حداقل 3 سال سابقه کاری در حوزه دیجیتال
* توانایی برنامه ریزی و بودجه بندی


    زنمرد    اینستاگرام همسوسایت همسو


    ایمیلاس ام اسشبکه های مجازی